بستن
FA EN AR RU FR CHI

Sketchup-Vray

 

 

طول دوره: 24 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 750 هزار تومان

تاریخ شروع دوره :  13 تیر 1401

 

 

لینک پرداخت

 

سرفصل ها:

 • تعریف و سرآغاز
 • مقدمه ای بر نرم افزار و آشنایی با ترسیمات مقدماتی صفحه ترسیم، اهداف دوره و تعاریف اولیه شامل لبه و صفحه و محورهای ترسیم
 • ترسیم و ویرایش
 • دستورات ترسیمی شامل خطوط اشکال هندسی و غیرهندسی
 • دستورات ویرایشی شامل:
 • Push/Pull- Rotate- Scale- Offset- Move- Follow me و موارد دیگر
 • تقسیم بندی خطوط
 • قرینه سازی
 • Model info و Entity info
 • سه بعدی
 • الحاق و تفریق احجام  زوم، دوربین، Sand Box، Component و Group
 • پرزانته
 • متریال Paint Bucket، تصاویر هوایی، توپوگرافی، سایه ها و موارد دیگر
 • Style، ایجاد Water mark، تغییر خطوط توضیحی، نور روز و موارد دیگر
 • کاربر روی مدل
 • Walk، Export، Import، Scenes، برش از مدل ساخت متن سه بعدی 3DText، Share و Place کردن مدل توسط Google
 • افزودن پلاگین وی ری به اسکتچاپ
 • Material
 • Reflection- Emissive- Mapping- Reflection- افزودن مصالح- تکثیر کردن مصالح- صادر کردن مصالح- بسته بندی کردن مصالح
 • Option
 • Camera- Global Switches- Output- Indirect Illumination- sun and sky- Caustics- Irradiance map- Displacement
 • Lighting
 • Spot light- IES light- Dome light- Rectangle light- Environment- Sphere light- Omni light
 • Render

 

پیش نیاز دوره :    اتوکد دو بعدی          

تجهیزات لازم: کامپیوتر