بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با مقالات معتبر علمی

 

طول دوره: 5 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 135 هزار تومان

تاریخ برگزاری :  11  آذر 1400

 

 

لینک ثبت نام

 

 

عناوین دوره

• آشنایی با مقالات ISI
• آشنایی با مجلات معتبر علمی
• اعتبار سنجی مقالات و مجلات
• بررسی ساختارهای متفاوت مقاله
• سرچ در پایگاه های پژوهشی
 
 

مخاطبین دوره : عموم دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری