بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با مقالات معتبر علمی

 

طول دوره: 4 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 100 هزار تومان

تاریخ برگزاری :  19 اسفند 1399

 

عناوین دوره

• آشنایی با مقالات ISI
• آشنایی با مجلات معتبر علمی
• بررسی ساختار و فرمت مقاله
• اعتبار سنجی مقاله و ژورنال
• سرچ در پایگاه های اطلاعاتی