بستن
FA EN

آشنایی با مقالات معتبر علمی

 

طول دوره: 5 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 175 هزار تومان

تاریخ برگزاری :  10 مرداد ماه 1401 (ساعت 9 الی 14)

 

 

عناوین دوره

• آشنایی با مقالات ISI
• آشنایی با مجلات معتبر علمی
• اعتبار سنجی مقالات و مجلات
• بررسی ساختارهای متفاوت مقاله
• سرچ در پایگاه های پژوهشی
 
 

مخاطبین دوره : عموم دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری