بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره جامع ابزار و روش تحقیق(ذهن پژوهنده)

 

 

طول دوره: 10 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 299 هزار تومان

تاریخ برگزاری :  24 و 25 فروردین 1400

 

عناوین دوره:

1- Research thinking | تفکر پژوهشگرانه
2- Ideation techniques and creativity | ایده پردازی و خلاقیت
3- Know about proposals | آشنایی با پروپزال های علمی و صنعتی
4- Research skills | مهارت های پژوهشی
5- Know about ISI papers | آشنایی با مقالات معتبر علمی
6- Know about high impact journals | آشنایی با مجلات با ضریب تاثیر بالا
7- Scientific Presentation | نحوه ارایه علمی
8- Know about CV writing | آشنایی با نگارش رزومه

 

 
 
مخاطبین دوره : عموم دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری