بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره مقدماتی و پیشرفته آموزش نرم افزار GIS(سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

 مدت:   30  ساعت                                      ظرفیت دوره: 10 نفر                                          شهریه:500هزار تومان


مخاطبان دوره: دانشجویان رشته های مختلف در دانشگاه ها(عمران، آبیاری، منابع طبیعی، شهرسازی،بهداشت حرفه ای)، کارشناسان و مهندسین ادارات دولتی و غیر دولتی.

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

-------------------------

سرفصل ها:

* مقدماتی

 • تعریف Coordinate System و projection System
 • Georeferencing یا زمین مرجع کردن
 • قابلیت و توانایی های Arc Catalog
 • ایجاد بانک اطلاعاتی (Geodatabase)
 • ایجاد لایه های اطلاعاتی (Point, Line,Polygon)
 • نحوه رقومی کردن نقشه ها و استخراج اطلاعات آنها
 • ایجاد داده های توصیفی در جداول Attribute
 • انتقال داده های توصیفی از نرم افزار Excel به محیط Arc Map
 • تبدیل فرمت لایه ها از Feature Class  به Shapefile  و بالعکس
 • معرفی ابزار Editor
 • کار یا جداول توصیفی
 • ایجاد و معرفی سیمبل های مناسب
 • معرفی Arc Toolbox
 • عملیات مربوط به کارتوگرافی
 • گرفتن خروجی و تبدیل نقشه به فرمت JPEG( فرمت مناسب Print  یا Plit)

* پیشرفته

 • نحوه کار با فایل های CAD و فراخوانی اطلاعات در GIS(تکمیل اطلاعات توصیفی کاربری های شهری و غیر شهری)
 • کاربرد برنامه جانبی Spatial Analyst
 • کاربرد برنامه جانبی 3D Analyst
 • ایجاد نقشه DEM
 • ایجاد نقشه شیب و نحوه طبقه بندی آن
 • ایجاد نقشه جهت شیب و نحوه طبقه بندی آن
 • نحوه صحیح نقشه های شیب و جهت شیب
 • ایجاد نقشه طبقات ارتفاعی
 • ایجاد نقشه سایه روشن (Hillshade)
 • ایجاد نقشه خط دید(Viewshade)
 • رستری کردن لایه های وکتوری
 • فرمول نویسی در GIS
 • چگونگی Run  کردن مدل ها با GIS
 • Siteselection یا مکان یابی (انتخاب محل های مناسب جهت اجرای پروژه های مهندسی)
 • Interpolation( درون یابی نقشه های هم صدا،هم دما،هم باران،هم ارتفاع)
 • ایجاد حریم برای عوارض مختلف
 • انجام مراحل یک پروژه GIS باتوجه به تخصص شرکت کنندگان (منابع آب،بهداشت حرفه ای،منابع طبیعی،شهرسازیو غیره)