بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره های گردشگری

معرفی دپارتمان گردشگری

 در این دپارتمان برگزاری دوره های زیر برنامه ریزی شده است:

گردشگری سلامت

گردشگری کشاورزی

گردشگری خلاق

سمینار تخصصی بوم گردی

اطلاعات مربوط به دوره های آتی در همین دپارتمان قرار خواهند گرفت.