بستن
FA EN AR RU FR CHI

عکاسی پایه

 مدت:     18 ساعت                                      ظرفیت دوره: 10 نفر                                        
-------------------------------------------------

 

دوره مجازی       لینک ثبت نام

 

دوره حضوری     لینک ثبت نام

 

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

 

سرفصل ها:

* مبانی نظری عکاسی

* فن شناسی در عکاسی

* کنترل نورو نورسنجی

* مبانی هنر تجسمی

* مبانی لنز 

* مبانی ثبت دیجیتال ،آنالوگ

*ترکیب بندی در عکاسی

* ارتباط هنر و عکاسی

*بررسی تکنیک تاریکخانه و روش چاپ و ارایه

 

-------------------------------------------------

منابع و ماخذ:  

مبانی هنر های تجسمی – آموزش و پرورش

مبانی هنر های تجسمی_ آرمین هوفمان

مبانی هنر های تجسمی – غلامحسین نامی

ترکیب بندی در عکاسی – هارلد مانته

فرهنگ عکاسی – اسماعیل عباسی

عکاسی پایه – مایکل لنگفورد – رضا نبوی

ترکیب بندی در عکاسی – ت، احسان قنبری فرد

عکاسی مقدماتی – اسماعیل عباسی

سیر تحول عکاسی – پطرتاسک ، دکتر محمد ستاری

-داستان عکاسی – مایکل لنگفورد ، رضا نبوی

تاریخ عکاسی – بیومنت نیوهال