بستن
FA EN AR RU FR CHI

فنون متقاعد سازی رسانه ای

 

طول دوره: 15 ساعت                               زمان برگزاری :  مرداد ماه 1401                          هزینه دوره: پیش ثبت نام

 

 

 

لینک پیش ثبت نام

 

عناوین دوره:

 نظری:

  • تئوری های  متقاعد سازی 
  • تئوری های تاثیر بر مخاطب در رسانه ها
  • روانشناسی متقاعد سازی
  • تبلیغات تجاری
  • پروپاگاندا

 

 عملی:

  • بررسی موردی تبلیغات تجاری و پروپاگاند (بررسی نمونه های عملی)

 

مخاطبین دوره: دانشجویان رشته های جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، فعالین حوزه رسانه، روابط عمومی سازمان ها، فعالین حوزه تبلیغات در زمینه کسب و کار و کلیه علاقه مندان به مبحث متقاعد سازی رسانه ای