بستن
FA EN AR RU FR CHI

شبیه سازی مدل های مالی با نرم افزار متلب

 

 مدت:     16 ساعت                                      ظرفیت دوره: 10نفر                                          شهریه: 450 هزار تومان

 

 

مخاطبان دوره: رشته های ریاضی،علوم کامپیوتر،مدیریت و اقتصاد

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

 

سرفصل ها:

آشنایی با مفاهیم اولیه بازارهای مالی/2ساعت

آشنایی با مدل های مالی در بازارهای مالی/2ساعت

آشنایی با شبیه سازی کامپیوتری/2ساعت

بیان الگوریتم های شبیه سازی/2ساعت

پیاده سازی الگوریتم ها با نرم افزار matlab/7 ساعت