بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه پیشرفته آنالیز آماری با نرم افزار Graph pad prism

 

 

طول دوره: 6 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 220 هزار تومان

زمان برگزاری دوره :نیمه دوم آبان ماه 1400

 

 

لینک ثبت نام

 

عناوین دوره :

  • Two-way ANOVA
  • Tree-way ANOVA
  • Multiple T-test
  • Chi esquare
  • Fisher exact test
  • survival
 
عملی :
  • آموزش اجرا تست های آماری

 

رزومه مدرس :

   سجاد مالکی

  کارشناس بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان

  کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه گیلان

  دانشجوی دکتری بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس.

 
پیش نیاز دوره : کارگاه مقدماتی آنالیز آماری با نرم افزار Graph pad prism

مخاطبین دوره : دانشجویان علوم پایه و علوم پزشکی