بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش های تخصصی آزاد

اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش های تخصصی آزاد


 

اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش های تخصصی آزاد

 

اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش های تخصصی آزاد، با حضور مسوولان آموزش های تخصصی آزاد دانشکده ها، عصر روز سه شنبه دوم مهر ماه، در محل پردیس دانشگاهی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتراشرف، رییس پردیس دانشگاهی و آموزش های آزاد و مجازی، ضمن تشریح روند راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی آزاد بعد از انتقال از حوزه معاونت آموزشی به پردیس دانشگاهی و اقدامات اداری، ساختاری و اجرایی مرتبط، توضیحاتی در خصوص مفاد آیین نامه آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه ارائه نمود.

وی با تأکید بر اهمیت و نقش دانشکده ها در گسترش و تنوع بخشی به آموزشهای کوتاه مدت، بر ایجاد ساز و کار اجرایی برگزاری دوره ها در دانشکده ها تأکید و آمادگی مرکز را برای ارایه خدمات مشاوره ای و ایجاد ساز و کار اجرایی مرتبط، اعلام نمود.

در ادامه جلسه، مسئولان آموزش های تخصصی آزاد دانشکده ها سوالات و پیشنهادهای خود را مطرح نموده و بحث و تبادل نظر در زمینه نحوه راه اندازی آموزشهای آزاد در دانشکده ها و ابهامات و مسایل پیش رو، صورت گرفت.

در پایان ضمن تاکید بر استمرار منظم جلسات، راه اندازی عملی واحد‌های آموزش آزاد در دانشکده ها از طریق برگزاری جلسات همفکری و هماهنگی با حضور ریاست دانشکده و سایر عوامل دست اندرکار در دستور کار قرار گرفت.