بستن
FA EN AR RU FR CHI

3D max

مدت:     60 ساعت                                                                          شهریه: 

 

مخاطبان دوره: دانشجویان رشته های معماری،شهرسازی،عمران،گرافیک،طراحی صنعتی و...

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

 

سرفصل ها:

*آشنایی اولیه با محیط نرم افزار

*ترسیم اشیا دوبعدیshape

*پارامترهای فرمان line

*روش ترسیم چندضلعیngone

*روش ترسیم rectangle,dount

*روش ترسیم circle,arc,elipse,..

*روشهای انتخاب اشیا

*فیلترهای انتخاب

*مخفی کردن

*مدیریت اشیا از طریق layer manager

*تغییر اندازه و جابه جایی و چرخش اشیا

*روش گروه بندی اشیا

*تکثیر اشیا از طریق فرمان array

*روش تغییر نقطه ثقلpivot point

*روش های قرینه سازی و ردیف سازی اشیا

*اتحاد و اشتراک دوشی

*تکثیر شی بر شی دیگرو ...