بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره های مجازی

در این دپارتمان برگزاری دوره های زیر برنامه ریزی شده است:

عکاسی پایه مجازی

عکاسی پیشرفته مجازی

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

تحلیل گری در بورس

 

 

اطلاعات مربوط به دوره های آتی در همین دپارتمان قرار خواهند گرفت.