دوره های زبان انگلیسی

کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی

 

 

طول دوره: 6 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 250هزار تومان

تاریخ  برگزاری :  9 و 16  اردیبهشت 1400

 

 

 

 

عناوین دوره:

  • آشنایی با قسمت های مختلف مقاله و ساختارهای هر قسمت
  • آشنایی با واژگان پرکاربرد هر قسمت از مقالات ISI و ISC
  • آشنایی با نحوه نگارش عنوان، چکیده و مقاله
  • آشنایی با نحوه نگارش روش‌ها و یافته‌ها
  • آشنایی با نحوه نگارش متدلوژی و بحث
  • آشنایی با نحوه نگارش نتایج تحقیق، تقدیر و تشکر و ارجاع
  • نگارش اولیه عنوان، چکیده و سایر قسمت های مقاله