بستن
FA EN AR RU FR CHI

گردشگری سلامت

سرفصل ها:

* آشنایی با گردشگری

* انواع اکوتوریسم

* مدیریت عمر برای سلامتی

* خصوصیات سفر

*  تاریخجه گردشگری سلامت

* تعریف توریسم سلامت

* انواع گردشگری سلامت(گردشگری تندرستی،گردشگری درمانی ،گردشگری پزشکی و...)

* انواع درمانها (سنگ درمانی،رایحه درمانی،رنگ در مانی،سایه درمانی و...)

* مفهوم سازی اقتصادی توریسم سلامت

* زمینه های ارائه خدمات پزشکی در دنیا

* -مقاصد برتر توریسم سلامت

* پکیج گردشگری سلامت و بازاریابی الکترونیکی آن

*درآمد گردشگری سلامت در دنیا 

* عوامل تأثیرگذار برموفقیت جذب بیماران بین المللی

* نقشه بازار گردشگری سلامت ایران

* قابلیت های گردشگری سلامت در ایران

* استان های مستعد توریسم سلامت در کشور

* طرح نظام اطلاع رسانی توریسم سلامت گیاهی در ایران

* ضوابط وب سایت های مراکز پزشکی پذیرای گردشگر

* معرفی وب سایت های گردشگری سلامت