بستن
FA EN AR RU FR CHI

گردشگری کشاورزی

سرفصل ها:

* آشنایی با گردشگری

* مفاهیم گردشگری روستایی

* ادبیات گردشگری روستایی

* گردشگری کشاورزی و انواع ان

* گردشگری مزرعه

* گردشگری با محصولات بومی

* آشنایی با اقامتگاههای روستایی(خانه های درختی،اکودهکده ها و...)

* اطلاع رسانی گردشگری کشاورزی(نقشه،عکس و...)

* معرفی وب سایت های گردشگری روستایی

* آموزش کارتحقیقاتی:معرفی روستاهای گردشگری

* پلتفرم های درامد در گردشگری روستایی