درباره مرکز

کارگاه عملی تست و اندازه گیری سیستم زمین و تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی

 

 

 نوع دوره: کارگاه عملی یک روزه                                                           هزینه دوره: 70 هزار تومان

 تاریخ شروع دوره :  نیمه دوم آبان                                                       مدرس: دکتر امین گشتی

 

 

لینک ثبت نام

 

 

عناوین دوره (صبح: تست و اندازه گیری سیستم زمین)

 • روش های مربوط به افت پتانسیل (افت پتانسیل کلاسیک 62% ، 50% و شیب)
 • روش دو نقطه ای 
 • روش سه نقطه ای
 • روش الکترود مستقل
 • روش تزریق جریان
 • روش امپدانس حلقه
 • نکات مربوط به تست و اندازه گیری مقاومت ویژه خاک
 • تست سریع مقاومت ویژه خاک (روش تک راد، ونر، اشلومبرگر)
 • تحلیل نتایج
 • مقدمه طراحی سیستم 
 • آشنایی و کار با تجهیزات

 

عناوین دوره (عصر: تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی)

 • تست پیوستگی (هادی حفاظتی، هادی همبندی اصلی، هادی همبندی اضافی)
 • تست آپدانس حلقه خطا
 • تست کلید جریان باقیمانده
 • تست مقاومت عایقی
 • تست پلاریته
 • تست توالی فاز
 • تست مقاومت الکترود زمین
 • تکمیل تست شیت
 • آشنایی و کار با تجهیزات