دپارتمان زبان

وبینار آشنایی با آزمون های زبان بسندگی داخلی و خارجی

 

 

طول کارگاه : 2 ساعت                          شیوه آموزشی: مجازی                             هزینه دوره: 30 هزار تومان

تاریخ  برگزاری :  2 مرداد ماه 1401 (ساعت 16 الی 18 )

 

 

 

عناون کارگاه:

وبینار آشنایی با آزمون های زبان بسندگی داخلی و خارجی 

Tolimo,  MSRT,  MCHE, TOEFL,  IELTS & PTE 

با اولویت آزمون آیلتس  
**همراه با پرسش و پاسخ**