بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

برگزاری دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس


 

برگزاری دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

 دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس با تدریس دکتر غلامرضا محفوظی، عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، برگزار شد. در این دوره موضوعاتی از قبیل مزایای سرمایه گذاری در بورس، مفاهیم پایه ای بازار، اصطلاحات و مفاهیم بورس اوراق بهادار و شرکتها و مباحث متنوع دیگر توسط مدرس ارائه گردید.
گفتنی است با توجه به استقبال شرکت کنندگان این دوره مجدداً ارائه خواهد شد.