بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دوره روش های تمرینی نوین برای چربی سوزی

برگزاری دوره روش های تمرینی نوین برای چربی سوزی


 

برگزاری دوره روش های تمرینی نوین برای چربی سوزی

دکتر جواد مهربانی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان و مدرس دوره با تشریح اصول علمی چربی سوزی و بیان نکاتی درباره پروتکل تمرینی نوین برای چربی سوزی به تدریس پرداخت.