بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تعداد دوره ها ،ساعات برگزاری و نفر ساعت در سال 97

تعداد دوره ها ،ساعات برگزاری و نفر ساعت در سال 97


 

تعداد دوره ها ،ساعات برگزاری و نفر ساعت در سال 97

آمار در سال 97 به شرح زیر می باشد.