بستن
FA EN AR RU FR

تغییر زمان برگزاری دوره های آیلتس

تغییر زمان برگزاری دوره های آیلتس


 

تغییر زمان برگزاری دوره های آیلتس

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در دوره های آیتلس می رساند به دلیل تقاضای برخی از متقاضیان و تعطیلات تابستانی دانشگاه، برگزاری این دوره ها به مهر ماه موکول شده است.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.