بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

پایان دوره کمی سازی بیان ژن

پایان دوره کمی سازی بیان ژن


پایان دوره کمی سازی بیان ژن

 

enlightenedدوره کمی سازی بیان ژن با ارائه سرفصل های نظری و عملی موردنیاز دانش پذیران با تدریس خانم دکتر مهوش هادوی برگزار گردید.

در پایان دوره به تمامی شرکت کنندگان گواهی معتبر دانشگاه گیلان اعطا گردید.