بستن
FA EN AR RU FR

پایان دوره کمی سازی بیان ژن

پایان دوره کمی سازی بیان ژن


پایان دوره کمی سازی بیان ژن

 

enlightenedدوره کمی سازی بیان ژن با ارائه سرفصل های نظری و عملی موردنیاز دانش پذیران با تدریس خانم دکتر مهوش هادوی برگزار گردید.

در پایان دوره به تمامی شرکت کنندگان گواهی معتبر دانشگاه گیلان اعطا گردید.