دپارتمان مالی

 

دوره اصول تامین مالی و سرمایه گذاری

 

 

طول دوره: 24 ساعت                        شیوه آموزشی: حضوری - مجازی                      هزینه دوره: 1 میلیون و 500 هزار  تومان

شروع دوره: 10 اسفند 1401 

 

لینک ثبت نام 

 

عناوین دوره :

  • بازارها، ابزارها و نهاد های مالی

          مفاهیم بازارهای مالی (شامل بازار پول و سرمایه و کارکرد مربوط به هر یک)

          مفاهیم اوراق بهادار، شامل سهام و انواع صکوک

          شاخص های بازار اوراق بهادار (شامل تعریف انواع شاخص های موجود در بازار سرمایه ایران)

          آشنایی با نهاد های مالی (بورس، بانک، بیمه، کارگزار و ...)

  • تحلیل برخی از متغیر های اقتصاد کلان

          تبیین مفاهیم تولید ناخالص داخلی (GDP ،رونق و رکود اقتصادی، تورم و ...)

          تبیین سیاست های مختلف اقتصادی شامل سیاست های مبتنی بر طرف تقاضا و عرضه، سیاست های انبساطی و انقباضی و ...

  • امور مالی شرکتی

          هزینه منابع مالی (هزینه استقراض و آورده سهامداران)

          ارزیابی اقتصادی و مالی طرح های اقتصادی (معرفی روش های NPV ، IRR و ... و نحوه محاسبه)

          تجزیه و تحلیل اهرم و نقطه سر به سر (تحلیل و مقایسه روش های تولید کاربر و سرمایه بر و ...)

          تبیین مفاهیم ریسک و بازده (شامل روش های محاسبه ریسک و بازده)

  • فهم و تحلیل صورت های مالی

          تعریف مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت های مالی

          سازوکار گزارشگری مالی

          درک صورت های مالی (شامل صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و ...)

          تحلیل صورت های مالی (شامل تحلیل نسبت های نقدینگی، کارایی، اهرمی و سودآوری)

  • روش های کمی در امور مالی

          ارزش زمانی پول (شامل محاسبه و تحلیل اثر تورم بر ارزش پول)

          محاسبات مربوط به نرخ و اقساط انواع تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی

  • مبحث شرکت های سهامی از قانون تجارت

          نحوه تشکیل شرکت های سهامی

          انواع سهام ارکان شرکت های سهامی (شامل مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرس یا بازرسان)

          تغییرات در مفاد اساسنامه (بویژه تغییرات در سرمایه شرکت)