بستن
FA EN AR RU FR CHI

نرم افزار رویت مقدماتی

 

مدت:     20 ساعت 

شهریه: 550هزار تومان

نوع دوره:  مجازی                                                                   

 

سرفصل ها:

 
 • آشنایی با سیستم BIM
 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • آشنایی با دیسیپلین های مختلف  نرم افزار
 • آشنایی با LOD 100  تا LOD 400

عملی :

 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • ترازبندی
 • ترسیم عناصر پلان
 • ترسیم مبلمان
 • ایجاد کف ، سقف و سقف کاذب
 • ایجاد دید های مختلف
 • اندازه گذاری
 • افزودن متن
 • INSERT & IMPORT
 • طراحی احجام با Massing

 

مخاطبین دوره : دانشجویان و علاقه مندان به رشته ی معماری و عمران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

سرفصلها و محورهای نظری و عملی