بحث آزاد

 یکی از موثرترین استراتژی‌ها برای تشویق افراد به صحبت کردن و داشتن نقش‌ فعال‌تر در یادگیری زبان، شرکت کردن در کلاس‌های بحث آزاد است. با حضور در این کلاسها با تمرکز بر آموزش لغات و گرامر های مربوطه ، می‌آموزید که ایده‌های خود را بطور شفاف و موثر بیان نموده و تعاملات سازنده‌ای با مخاطبین خود داشته باشید.