آموزش های سازمانی

 

این مرکز براساس بخشنامه شماره 83078 مورخ 14/5/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مجوز برگزاری دوره های کارکنان در زمینه های ذیل را داراست:

 

  • دوره های آموزشی بدو خدمت (توجیهی و تصدی شغل)
  • دوره های آموزشی شغلی (شامل آموزش ویژه کارمندان، استخدام آزمایشی،ارتقا شغلی وتمدید قرارداد)
  • آموزشهای فرهنگی و عمومی (شامل آموزشهای فرهنگی و اجتماعی، توانمندی اداری وفناوری اطلاعات)
  • دوره های آموزشی مدیران حرفه ای

 

همچنین برگزاری دوره های مصوب سازمانی نظیر دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه نظام مهندسی و ... و همچنین، دوره های مشترک با سازمان ها در راستای اهداف هر سازمان نظیر دوره های مهارت افزایی شهروندان و ... از دیگر فعالیت های این مرکز است.

 دوره های آموزش سازمانی  برای سازمان هایی نظیر توزیع نیروی برق ، برق منطقه ای ، نظام کاردانی ، شرکت گاز استان و ... برگزار گردیده است که به شرح زیر میباشد.

 

آموزش های سازمانی  برگزار شده برای  نظام مهندسی:

* مبانی ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)

* حقوق ثبت در تفکیک آپارتمانها

* نکات اجرایی سازه های فولادی

* نکات اجرایی سازه ای بتن مسلح

* روش های تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها

* مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه

* نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 

* بهسازی خاک

* نکات اجرایی سازه مصالح بنایی،دیوارچینی ، سقف ،نازک کاری و نماسازی