فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش جامع پایتون

 

طول دوره: 10 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 60 هزار تومان

تاریخ شروع دوره :  10 فروردین 1400

 

 

 

عناوین دوره

  • آشنایی مقدماتی با پایتون
  • دستورات کنترلی
  • ساختار های داده
  • توابع
  • برنامه نویسی شیئ گرا

 

پیش نیاز دوره :  ندارد