دپارتمان فناوری اطلاعات

تحلیل و آماده سازی داده ها با پایتون

 

 

طول دوره: 10 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 140 هزار تومان

تاریخ شروع دوره :  27 تیر 1400

 

عناوین دوره :

  • فایل های excel و دیتافریم ها
  • معیار های مکانی و پراکندگی
  • نمودار های آماری
  • کوواریانس و همبستگی
  • پیش پردازش داده ها
 
پیش نیاز دوره :      آشنایی مقدماتی با زبان برنامه نویسی پایتون