دوره فناوری اطلاعات

معرفی دپارتمان فناوری اطلاعات

در این دپارتمان برگزاری دوره های زیر برنامه ریزی شده است:

آموزش جامع پایتون

دوره های مهارت های هفتگانه 

آموزش مقدماتی وردپرس

توسعه نرم افزار برای اندروید

 

 

اطلاعات مربوط به دوره های آتی در همین دپارتمان قرار خواهند گرفت.