بستن
FA EN AR RU FR CHI

طراحی مقدماتی

 

 مدت:     30 ساعت                                      ظرفیت دوره:      10 نفر                                          شهریه: 400هزار تومان

لینک ثبت نام

 

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

 

سرفصلها:

*  شناخت بیشتر هنرجو از عناصرمختلف طراحی

* بررسی و تحلیل و گفت و گو درباره کار و تکالیف هنرجو

* آموزش روشهای مختلف طراحی و نحوه استفاده از وسایل آن

* شناخت بیشتر درباره عناصر در چهره و طبیعت بی جان

* اشنایی با مقدمه و مفاهیم اولیه و ترکیب بندی عناصر و مواد در طراحی

*  شناخت تنالیته های سیاه وسفید

 * شناخت خط، سطح،فضا،حجم و نور

 * طراحی اشیا بی جان در فضاهای ساختمانی و مناظر طبیعی

 * شناخت کامل ارتباط بین اجسام و فضا

 * آموزش حجم پردازی و آشنایی با نور

 * آموزش ترکیب بندی مماس مناسب در فضا

*  طراحی جزئیات چهره

* آموزش خطوط ساختاری چهره و ساده سازی آن

 * آموزش حجم پردازی در چهره

*  سایه پردازی در چهره

 * ارتباط چهره با پس زمینه

* آموزش ترکیب بندی مناسب در فضا