درباره مرکز

پیشنهاد دوره

کلیه کسانی که علاقه مند به همکاری با مرکز آموزش های آزاد برای ارائه دوره آموزشی هستند می توانند مشخصات دوره مورد نظر خود را در فرم ذیل درج و به نشانی ایمیل مرکز ارسال نمایند.

دریافت فرم پیشنهاد دوره

Email: guilanatacenter@gmail.com