معرفی آموزش‌های آزاد

Responsive Image

تماس با مرکز

مرکز آموزش های تخصصیِ آزاد دانشگاه گیلان

نشانی :  رشت ، بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی پارک شهر، پردیس دانشگاهی، طبقه دوم، مرکز آموزش های تخصصیِ آزاد، کد پستی: ۴۱۴۷۹۳۸۵۵۶

رییس: دکترسید سیامک اشرف 33321999(013)

معاون: دکتر بهروز حیدری 33335651(013)

کارشناس: حسن کیوان فر 33331279(013)

امور ثبت نام و برگزاری دوره ها: (013) 33339303 / (013)33339302

Website: www.tr.guilan.ac.ir

Email: guilanatacenter@gmail.com

Instageram: guilan_ata_center

نشانی در گوگل مپ

بروشور معرفی آتا