طراحی مقدماتی

 

 مدت:     24 ساعت                                      ظرفیت دوره:      10 نفر                                          

 

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

عناوین دوره:

 * طراحی از طبیعت بی جان

 * آموزش ترکیب بندی

 * طراحی از طبیعت

 * شناخت پرسپکتیو

* آشنایی با چند تکنیک طراحی

* طراحی از اجزای چهره مانند چشم، بینی و...