بستن
FA EN AR RU FR CHI

طراحی پیشرفته

 

مدت:  30 ساعت                                      ظرفیت دوره:  10 نفر                                          شهریه: 400هزار تومان

 

لینک ثبت نام

 

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

 

سرفصل ها:

*   شناخت بیشتر هنرجو از عناصرمختلف طراحی در سطح پیشرفته

*  بررسی و تحلیل و گفت و گو درباره کار و تکالیف هنرجو

*  آموزش نظری درباره شناخت فیگورانسانی وحیوانی و تناسب آن

 * ایده پردازی های نو وخلاقانه همراه با پروژه عملی   

*  اشنایی با اسلوب های طراحی

 * شناخت خط در فیگور و فضا

* آموزش طراحی با موضوعات مختلف

* آموزش خطوط ساختاری فیگور و ساده سازی آن

*  آموزش حجم پردازی وسایه پردازی در فیگور

*  شناخت ارتباط فیگورو اجسام در فضا

 *  آموزش انواع فیگورهای انسانی و حیوانی  و جزئیات آن

 *  آموزش ترکیب بندی مناسب در فضا وخلق فضا های رئال و غیر واقعی

 *  شناخت بشتر هنرجو از فیگور های ترکیبی با چهره و انتخاب فضای مناسب