طراحی پیشرفته

 

مدت:  24 ساعت                                      ظرفیت دوره:  10 نفر                                      

 

 

 

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

 

عناوین دوره :

* طراحی چهره از زوایای مختلف

* طراحی از حالت های مختلف چهره

* آشنایی با آثار طراحی هنرمندان

* آموزش طراحی آناتومی و تناسبات انسانی

* طراحی حالت از فیگور انسان