عکاسی سطح 2 (ترکیب بندی در عکاسی)

 
 

طول دوره: 12 ساعت (6 جلسه)                                           هزینه دوره: 1.440.000 هزار تومان

شیوه آموزشی :حضوری / مجازی

 

 

لینک ثبت نام

 

 

 

سرفصلها و محورهای نظری و عملی:

نظری :

 • تفاوت دیدن و نگاه کردن
 • مفهوم پاریدولیا در عکاسی
 • درک مفهوم نقطه، خط ، سطح (مبانی هنر)
 • درک مفهوم ترکیب بندی در هنرتجسمی
 • بررسی ترکیب بندی در عکاسی
 • تاثیر تجهیزات عکاسی در ترکیب بندی نهایی
 • ترکیب بندی در مرحله Post-production
 • تاثیر نوردهی در ترکیب بندی
 • تاثیر لنز در ترکیب بندی
 • بررسی در ترکیب بندی در عکاسی تبلیغاتی، مستند، خبری، فاینآرت
 • واکاوی مفهوم خلاقیت
 • مفاهیم رنگ
 • رنگ در عکاسی و ترکیب بندی
 • مفهوم فضا
 • مبانی صفحه آرایی
 • شناخت هنر گرافیک

 

 

عملی :
 • تمرین ترکیب بندی اشیا بیجان 
 • کنترل نور در ترکیب بندی
 • تمرین ترکیب بندی با فیلترهای جلوه ساز
 • تمرین عکاسی پرتره
 • تمرین پاریدولیا در عکاسی
 • تمرین مبانی هنرتجسمی
 • درک ریتم در عکاسی
 • درک کنتراست در ترکیب بندی
 • ایجاد جلوه های ویژه در مرحله عکاسی
 • تجزیه و تحلیل آثار عکاسی
 • فضاسازی در عکاسی
 • استفاده از عکس در یک اثر گرافیک
 
 
پیشنیاز دوره :
این کلاس برای افردی که عکاسی مقدماتی  را گذرانده اند توصیه می شود و پیشنیاز دارد.