عکاسی سطح 3 (مجموعه عکس)

 

 

طول دوره: 12 ساعت (6 جلسه)                                                        هزینه دوره: 1.440.000 هزار تومان

شیوه آموزشی :حضوری / مجازی

                           

لینک ثبت نام

 

 

سرفصلها و محورهای نظری و عملی:

نظری:

 • روش های موضوع یابی
 • ساختارمند ساختن ایده تا مرحله اجرا
 • بررسی مجموعه عکس ها
 • تجزیه و تحلیل
 • روایت در عکاسی
 • مفاهیم  object- subject  در عکاسی 
 • مفهوم فرم در هنر
 • عکاسی به مثابه هنر
 • هنر چیست؟
 • تفاوت عکاسی مستند و خبری
 • عکاسی به مثابه هنر
 • مکتب عکاسی دوسلدورف
 • عکاسی و روایت
 • روایت در مجموعه عکس
 • رمز راز در عکاسی
 • سلف پرتره در عکاسی عملی 
 • تمرین ترکیب بندی اشیا بیجا ن
 • کنترل نور در ترکیب بندی
 • تمرین ترکیب بندی با فیلترهای جلوه ساز
 • تمرین عکاسی پرتره
 • تمرین پاریدولیا در عکاسی
 • تمرین مبانی هنرتجسمی
 • درک ریتم در عکاسی
 • درک کنتراست در ترکیب بندی
 • ایجاد جلوه های ویژه در مرحله عکاسی
 • تجزیه و تحلیل آثار عکاسی
 • فضاسازی در عکاسی
 • استفاده از عکس در یک اثر گرافیک

 

عملی:

 • از هنر جو انتظار می رود در این ترم بر اساس موارد مطرح شده در ترم های پیش و موارد ترم جاری، بر اساس علاقه خود در یک زمینه موضوع انتخاب نماید، ساختار منسجم به ایده خود بدهد و آن را به مرحله اجرا و یک مجموعه عکس به منصه ظهور برساند و برای آن بیانیه هم بنویسد .
 •  مطالعه کتاب عکس های عکس

 

پیشنیاز دوره :
1.عکاسی مقدماتی(سطح 1)،  2.ترکیب بندی در عکاسی (سطح)