بستن
FA EN

کارگاه تخصصی نورپردازی پرتره

                                     

                                   

نظری :
ویژگیها و استاندارده ای ایجاد یک استودیوی حرفه ای
بررسی خواص نور و نحوه کنترل هریک از آنها
انواع نور، شدت نور، کنتراست نور، عمق میدان نور، زاویه تابش نور، زاویه پخش نور(معرفی انواع مودیفایرها و
بررسی قابلیت ها و کابرد هر یک از آنها)
آموزش سبک های نورپردا زی در عکاسی مدلینگ، عروس، و کودک
آموزش نورپردازی های خالقانه و فانتزی
نحوه کنترل انعکاس های مزاحم
تجزیه و تحلیل نورپردا زی در عکس و بازسازی دقیق آن( مهندسی معکوس در نورپردازی)
 
عملی :
تمرین عملی نورپردازی پرتره کلاسیک
تنظیمات منابع نور
انتخاب لنز صحیح
 
پیشنیاز دوره : گذراندن عکاسی پایه و پیشرفته (به همراه فتوشاپ)
 
مخاطبین دوره :
این کلاس برای افردی که عکاسی پایه و پیشرفته (به همراه فتوشاپ) را گذرانده اند توصیه می شود و پیشنیاز دارد