بستن
FA EN AR RU FR

آزمونهای مصالح ساختمانی

 مدت:   8  ساعت                                      ظرفیت دوره: 10 نفر                                          شهریه: ۲۰۰ هزار تومان

 


مخاطبان دوره: کارشناسان عمران –زمین شناس-معدن

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

سرفصل ها:

* آزمون رد شده از الک 200

* آزمون دانه بندی مصالح و ریز دانه ودرشت دانه

* آزمون ضریب تطویل وتورق

* آزمون تعیین ضریب شکستگی در یک جبهه یا دوجبهه استاندارد 302آزمون لس آنجلس 

 منابع وماخذ :استاندارد302

تجهیزات لازم : همه لوازم موجود در آزمایشگاه