بستن
FA EN AR RU FR CHI

حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

مدت:      30 ساعت                              حد نصاب:         10  نفر                               شهریه:  500هزار تومان
 

پیش ثبت نام

زمان برگزاری:دی 98

-----------------------------------

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

سرفصل ها:

·       ساختار عوامل تولید (مواد، دستمزد و سربار)

·       بررسی عناصر گزارش قیمت تمام شده تولید

·       روشهای مختلف هزینهیابی

·       ضایعات تولید و نحوه ارزیابی آن

·       معادل آحاد تولید و نقش آن در محاسبه بهای تمام شده محصول

·       تسهیم هزینههای سربار در دوایر تولیدی و خدماتی

·       مراکز هزینه و طبقهبندی آنها