بستن
FA EN AR RU FR CHI

کاربرد قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

مدت:      24 ساعت                              حد نصاب:         10  نفر                               شهریه:  500هزار تومان
 

پیش ثبت نام

زمان برگزاری :دی 98

-------------------------------------

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

سرفصل ها:

·       ساختار تأمین اجتماعی در ایران

·       تکالیف کارفرمایان در مقابل سازمان تأمین اجتماعی

·       تکالیف کارفرمایان در مقابل بیمه شدگان

·       حقوق کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی

·       آشنایی با انواع بدهی کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی

·       بازرسی از کارگاه ها (بازرسی کارگاهی ،بازرسی از دفاتر قانونی)، قراردادهای پیمانکاری و تکالیف واگذارنده و گیرنده کار

·       نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان بدهکار