بستن
FA EN AR RU FR CHI

حسابداری پیمانکاری 1

مدت:      21 ساعت                              حد نصاب:         10  نفر                               شهریه: 400هزار تومان

 

پیش ثبت نام

زمان برگزاری: دی 98

----------------------------------------------

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

سرفصل ها:

·       آشنایی با مفاهیم مهندسی

·       تدارک و ساخت (EPC) و حرفه پیمانکاری

·       آشنایی با مراحل اجرای طرح

·       مفاهیم اصلی حسابداری پیمانکاری

·       نحوه ثبت مخارج و عملیات مالی پیمانهای بلندمدت در دفاتر پیمانکار و کارفرما

·       مبانی شناخت و اندازهگیری سود پیمانهای بلندمدت

·       آشنایی با انواع ضمانت نامههای بانکی

·       آشنایی با نحوه محاسبه بیمه پروژه

·       کدینگ حسابداری پیمانکاری در سطح کل و معین

·       حل مسائل کاربردی در رابطه با موارد ذکر شده فوق