بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره مدیریت مالی 1

مدت:   21 ساعت                        حد نصاب:       10 نفر                        شهریه: 500هزار تومان

 

پیش ثبت نام

زمان برگزاری: دی98

--------------------------------------

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

سرفصل ها:

·       آشنایی با مدیریت مالی

·       اهداف و وظایف مدیران مالی

·       اصول و مفاهیم، تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی و نسبت‎های مالی

·       تجزیه و تحلیل هزینه

·       حجم فعالیت و سود CVP

·       تجزیه و تحلیل اهرم ها

·       مدیریت سرمایه در گردش