بستن
FA EN AR RU FR CHI

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

مدت:      72 ساعت                              حد نصاب:         10  نفر                               شهریه:  1 میلیون  تومان

 

پیش ثبت نام

زمان برگزاری: دی 98

-------------------------------

سرفصل ها:

·       تهیه اسناد حسابداری

·       تهیه کاردکس های انبار
       . تهیه گردش کالا

      . محاسبات بهای تمام شده

      . تهیه تراز آزمایشی

     . تهیه صورتهای مالی

     . تهیه اظهارنامه مالیاتی