بستن
FA EN AR RU FR CHI

حسابداری مالی 1

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

----------------------------

سرفصل های دوره:

 - آشنایی با حسابداری

 *اصول و مفروضات حسابداری

*معادله اساسی حسابداری

 -شناخت عناصر صورت‎های مالی

*صورت‎های مالی اساسی

*فرآیند شناخت، اندازه‎گیری، تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی

-اصلاح حساب‎ها

*.بستن حساب‎ها

*کاربرگ حسابداری

*حسابداری موجودی کالا

-روش‎های ارزیابی موجودی کالا

*روش ثبت دائمی موجودی‎ها، نحوه حسابداری و تنظیم صورت‎های مالی در مؤسسات بازرگانی